Острицька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

проект плану соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2023рр.

 

                                                                            ПРОЕКТ:

 

План соціально-економічного та культурного розвитку Острицької об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 років.

 

Зміст.

І. Вступ.

Розділ II. Аналітична частина.

2.1. Географічне розташування, опис суміжних територій.

2.2. Демографічна ситуація.

2.3. Стан розвитку інфраструктури.

2.4. Зайнятість населення та ринок праці. Малий та середній бізнес.

2.5.  Фінансово-бюджетна ситуація. Податково-бюджетна діяльність.

Розділ III. Цілі та пріоритети розвитку Острицької  об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 років.

3.1.Головні пріоритети економічного і соціального розвитку громади в 2021-2023 років.

Розділ IV. Основні завдання та механізми реалізації плану соціально-економічного розвитку Острицької об’єднаної територіальної громади.

4.1. Соціальна сфера.

4.1.1. Поліпшення демографічної ситуації.

4.1.2. Соціальне забезпечення.

4.1.3. Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

4.1.4. Охорона праці.

4.2. Освіта.

4.3. Охорона здоров’я.

4.4. Культура та духовність.

4.5. Фізичне виховання та спорт.

4.6. Ресурсне забезпечення громади. Малий та середній бізнес. Податково-бюджетна діяльність.

4.7. Розробки та виготовлення схем та проектів.

4.8. Благоустрій.

4.9. Транспорт, зв’язок.

4.10. Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Безпека життєдіяльності людини.

4.11. Охорона навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

4.12. Дотримання законності та правопорядку.

 

Розділ V. Фінансове забезпечення реалізації Плану.

Розділ VI. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану.

Розділ VII. Стратегічні напрямки економічного і соціального розвитку Острицької  об’єднаної територіальної громади на період 2021-2023 років.

Розділ VII. Додатки.

 

І. Вступ.

План соціально-економічного та культурного розвитку Острицькоїї  об’єднаної територіальної громади на 2021-2022р.(далі - План) розроблена на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі ради об’єднаної територіальної громади, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, та з урахуванням прогнозів, можливостей, пропозицій підприємств і організацій, щодо пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів с. Остриця, с.Цурень, с.Маморниця, с.Маморниця Вама, с.Горбова, с.Банчени, с.Годинівка, с.Луковиця, с.Великобуда та с.Мала Буда  що входять до об’єднаної територіальної громади. План відповідає вимогам законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2022 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

У Програмі визначено пріоритетні цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності ради Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 р., спрямовані на розвиток громади – задає комплекс конкретних, узгоджених заходів соціально-економічного, культурного і духовного розвитку громади, роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, ефективного використання природних ресурсів, виробничо-економічного, науково-технічного, людського потенціалу, наявної інфраструктури, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення, з урахуванням історичних особливостей розвитку сіл об’єднаної територіальної громади. Дуже важливим є відновлення економічного зростання що стане базовою передумовою для розв’язання соціальних проблем та загального покращення добробуту населення громади.

 

Розділ II. Аналітична частина

2.1. Географічне розташування, опис суміжних теритрорій.

Острицька  сільська об’єднана територіальна громада (далі – Територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад сіл Цурень, Маморниця, Маморниця Вама, Горбова, Банчени, Годинівка, Луковиця, с.Великобуда та с.Мала Буда на виконання закону України про добровільне  об’єднання громад, рішення Чернівецької обласної ради. Адміністративним центром Територіальної громади є село Остриця. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Герцаївського району Чернівецької області. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 18 км. Відстань від адміністративного центру громади до м.Чернівці  – 7 км. Територія Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади є частково розривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад сіл що об’єдналися: Цурень, Маморниця, Маморниця Вама, Горбова, Банчени, Годинівка, Луковиця, с.Великобуда та с.Мала Буда. Територія громади межує з: Глибоцьким районом (село Молодія; село  Чагор та Луковиця), Новоселицьким районом( ОТГ Магала, село Бояни, село Припруття, село Зелений Гай), селами Герцаївського раону - Молниця, Хряцька, Байраки, місто Чернівці.

Станом на кінець 2019року площа об’єднаної територіальної громади становить  102,7 км2.

 

2.2. Демографічна ситуація.

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в сельскій місцевості, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

 У об’єднаної територіальної громади зареєстровано близько    тис.  осіб, але фактично в селі проживає, разом з незареєстрованими мешканцями, понад 14481тис. осіб. Загальна кількість населення працездатного віку становить  близько  8650 осіб. В 2019 в Острицький сільській об’єднній територіальній громаді народилось 126 дітей, померло 129осіб, зареєстровано 57   шлюби.

 

2.3. Стан розвитку инфраструктури.

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади складає понад 124,5 км:

- з твердим покриттям  49,8 км;

- з них заасфальтовано понад 29,7 км;

-  у нічний час освітлюється близько   35,9   км доріг;

Налічується три загальноосвітні школи:

- одна I – ступеня;

- дві I - III ступенів;

- чотири  навчальні виховні комплекси;

-один заклад дошкільної освіти;

-один опорний заклад Великобудської НВК.

 Станом на 01 січня 2020 року:

- навчаються  1577  дітей;

- працює 219  вчителів;

 В 2020 році в громаді  здійснюється  підвезення до школи  753   учнів.

 На теріторії Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади  працює:

-Комунальне неприбуткове підприємство Амбулаторія  загальної практики сімейної медицини Святого Велькомученика Пантелеймона, яка має три філії:

- в селі Горбова;

- в селі Годинівка;

-в селі Цурень,

- також працюють два ФАПа:

- в селі Луковиця;

- в селі  Банчени;

-Великобудська СЛАЗПСМ.

 В амбулаторіях  працюють 33  медпрацівників та 19обслуговуючого  персоналу. Три приватні стоматології.

На території Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади розміщені наступні заклади культури:

      БНТД    с.Горбова

      Музична школа с.Горбова

      БК  с. Годинівка

      Клуб с. Луковиця

      БК  с. Цурень

      Клуб с. Маморниця

      Клуб  с.Остриця

      Будинок фольклору  с.Мала Буда

В будинку народної творчості та дозвілля с. Горбова ведуть свою діяльність наступні колективи:

- Народно-аматорский оркестр «Валя Прутулуй»,

- Народно-аматорский  театр «Міоріца»,

- Народно-аматорский  танцювальний колектив «Алунелул» ,

- дитячий танцювальний  колектив  «Гиочелул»

- дитячий танцювальний  колектив  «Сперанца»,

- дитячий танцювальний  колектив  «Мугурел»,

- Фольклорно етнографічний  ансамбль «Опінкуца»

- Дитяча вокальна група

- Спортивний кружок,

- Сольний  кружок,

- Дитячий драматичний гурток

В кожному селі є шкільна та сільська бібліотеки.

 

Релігійні обєкти:

Банченський Свято-Вознесеньський чоловічій Монастир

Церква Ікони Божої  Матері «Знамення»    с. Остриця

Церква Святої Парасковії  Московського патріархату с. Маморниця;

Церква Успіння Прясвятої Богородіци  Московського патріархату с.                                                                                                     Остриця;

Церква Святого Архангеля  Михаїла і Гавріла  с. Цурень;

Церква Святого Миколая  с. Маморниця Вама

Церква Святого  Дмитра  с. Горбово

Церква Святої Богородицї с. Горбово

Церква Святої  Парасковії  Московського патріархату   с. Банчени

Церква с. Годинівка

Церква Успіння Прясвятої Богородіци  Московського патріархату с.  Великобуда 

Церква трьох Святих с.Мала;                                                                                                

Чотири молитвинних будинка;

Дом молитви с.Великобуда;

Краєзнавчо-етнографічний музеї.

 На території громади знаходяться такі спортивні об’єкти: 

Сільський спортивний стадіон с.Горбова;

Сільський спортивний стадіон с.Цурень;

Сільський спортивний стадіон  с. Острица

Сільський спортивний стадіон  с. Годинівка

Сільський спортивний стадіон  с. Великобуда;

Шкільний спортивний зал  с. Острица;

Шкільний спортивний зал с. Цурень;

Шкільний спортивний зал  с. Горбова

Шкільний спортивний зал  с. Годинівка

Дитячий  майданчик  „Радуга”;

Спортивні команди:

Футбольна команда с.Острица;

Футбольна команда с.Горбова;

Футбольна команда с.Годинівка;

Футбольна команда с.Цурень;

Футбольна команда с.Великобуда;

Туристичну інфраструктуру формують:

Банченський Свято-Вознесеньський чоловічій Монастир

Готель при Банченському Свято-Вознесеньському чоловічому Монастирі

Готель «Оазис»

Новорічно-різдвяні звичаї с.Горбова

Народний театр та музеї

Об'єкти рекреації та відпочинку

 На території громади фунціонують такі сільскогосподарськи підприємства: 

 СВКП «»Перемога» в с.Горбова;

 ДГ ДС «Чернівецьке» в с.Цурень;

 

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

Малий та середній бізнес.

Основним напрямом господарської діяльності на території громади в 2021-2023 роках є підприємницька діяльність з товаровиробництва надання послуг та торгівля, сільськогосподарське виробництво (рослинництво, тваринництво). В структурі надходжень питому вагу займають податок за землю з фізичних та юридичних осіб, єдиний податок, акцизний збір та інші. Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на зайнятість населення, забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади. В  2021 році продовжиться робота, спрямована на підтримку ринкових реформ, зростанні обсягу роздрібного товарообігу підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного і місцевого виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку, захист прав споживачів, посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства при здійсненні господарської діяльності, упорядкування розміщення торгових об’єктів, забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання створення нових приватних підприємств побутового обслуговування.   

Розвиток агропромислового комплексу спрямований на нарощування обсягів виробництва рослинницької та тваринницької продукції. Передбачається подальше сприяння: ефективному використанню земель сільськогосподарського призначення; розвитку сільськогосподарського виробництва.

На території  Острицької   сільської об’єднаної територіальної громади зареєстровано понад  269 фізичних осіб–підприємців.

 - 31 продуктових магазинів та господарських товарів;

-  8 закладів громадського харчування;

-  4 перукарні;

-  7  магазин-склад  будматеріалів;

-  Розважально-торгівельний комплекс;

-  3 кафе-бари

-  2 ресторан-бар;

-  2 млина;

-  1 готель

-  3  лазні

-  1  сауна

-  3 аптеки

-  Ательє  та майстерні по шитттю швейних   виробів 2шт;

-  8 майстерн  по ремонту  автотранспортних засобів

-  4 майстерні по ремонту взуття

-  Будівельне підприємство

-  Деревообробна майстерня 2шт.

-  ТОВ  Люкс-єко-дом

 

2.5. Фінансово-бюджетна ситуація.

Податково-бюджетна діяльність.

Цілями діяльності  Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади у податково-бюджетній  сфері є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів. Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в громаді, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів. Основними по наповненню бюджету об’єднаної територіальної громади є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, акцизний збір, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

Розділ III. Цілі та пріоритети розвитку Острицької  об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роках.

 У зв’язку з проведенням децентралізації, Острицька сільська рада, дотримуючись Закону України «Про добровільне об’єднання громад» увійшла до числа першої  об’єднаної  громади  у Герцаївському районі.

 

3.1. Головні пріоритети економічного і соціального розвитку громади в 2020-2023 роках є:

        1. Виготовлення топографічних планів та розробка Генеральних планів сіл Годинівка, Горбова, Банчени, Луковиця, Маморниця Вама та Цурень  Острицької сільської ради  Герцаївського району Чернівецької області.

         2. Збільшення обсягів реалізації продукції МПП «Колос», ТОВ «Котелеве», СВПК «Перемога».

         3. Будівництво  заводу із виробництва натуральної молочної продукції на території Острицької сільської ради  Герцаївського району Чернівецької області.

         4. Капітальний ремонт Годинівського навчально-виховного комплексу в с. Годинівка Острицької сільської ради  Герцаївського району Чернівецької області.

         5. Капітальний ремонт Острицької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Остриця  Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області.

         6 Проведення енергоефективних та енергозберігаючих заходів по всіх закладів освіти  Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області.

         7. Будівництво дитячого садка в с. Маморниця Вама  Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області

         8. Капітальний ремонт внутрішньої вбиральні Горбівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Горбова  Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області.

          9. Капітальний ремонт харчоблоку Годинівського навчально-виховного комплексу с. Годинівка  Острицької сільської ради  Герцаївського району Чернівецької області. Капітальний ремонт харчоблоку Луковецького навчально-виховного комплексу с. Луковиця  Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області.

          10 Реконструкція шкільної котельні Горбівської ЗОШ І-ІІІ ст. під актову залу в с. Горбова  Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області.

          11. Реконструкція приміщення школи в с. Банчени під дитячий садочок. Проведення енергоефективних та енергозберігаючих заходів фельдшерсько-акушерських пунктах с. Луковиця та с.Банчени  Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області         

          12.  Капітальний ремонт приміщення  фельдшерсько-акушерського пункту с. Банчени   Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області та Капітальний ремонт приміщення  фельдшерсько-акушерського пункту с. Луковиця Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області;

         13.  Реконструкція будинку культури с. Цурень Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області.      

         14. Реконструкція нежитлової будівлі колишнього дитячого садка по вул.Кихвській,37 в с.Остриця Герцаївського р-н під культурно-дозвільний заклад (клуб.    

         15. Капітальний ремонт клуба в с. Луковиця   Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області

         16. Заміна вікон та дверей у будинку культури с. Годинівка  Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області

         17.Будівництво футбольного поля спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Банчени   Острицької сільської ради  Герцаївського району Чернівецької області

         18.Будівництво спортивного майданчика із  штучним покриттям в с. Маморниця Вама  Острицької сільської ради  Герцаївського району Чернівецької області

         19.Будівництво спортивного комплексу в с. Горбова  Острицької сільської  ради Герцаївського району Чернівецької області

        20.Будівництво нових реконструкція та модернізація спортивних майданчиків при всіх шкільних та дошкільних навчальних закладах територіальної громади

        21. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення в усіх населених пунктах Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області  із заміною світильник на основі ламп розжарювання на світильників на основі LED технології

        22. Будівництво сонячних електростанцій в с. Горбова (урочище Бейкуляса) та в с. Годинівка (урочище Улучя).

        23. Створення сучасної інноваційної системи збору, сортування та вивозу твердих побутових відходів на територій Острицької сільської ради

        24. Будівництво берегоукріплюючих та дренажних систем та споруд на території Острицької сільської ради 

       25. Відновлювання роботи лижного комплексу «Горбова».

       26. Капітальний ремонт фасаду БНТД с.Горбова Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області.

 

Розділ IV. Основні завдання та механізми реалізації плану соціально-економічного розвитку Острицької   сільської об’єднаної територіальної громади.

 

4.1. Соціальна сфера.

Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

 

4.1.1. Поліпшення демографічної ситуації

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2021-2023 роках передбачається:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- стимулювання народжуваності через забезпечення підтримки сімей з дітьми;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сімям, у яких народилися діти;

- створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

- забезпечити підтримку багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок спонсорських коштів;

- створення системи,  цілеспрямованого  навчання  батьків  усвідомленого батьківства, підвищення батьківського потенціалу та підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, прийомних сімей, сімей опікунів;

- сприяння дотримання державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- запроектувати та встановити дитячі майданчики в місцях відпочинку малюків та дітей дошкільного віку.

 

4.1.2. Соціальне забезпечення

З метою соціального захисту найуразливіших верств населення необхідно забезпечити виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів; - збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури громади. З найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є житлові субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО, передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. Станом на 01.01.2020 року до виконавчого комітету Острицької сільської об’єднаної територіальної громади надійшло понад  1950 заяв від жителів громади на оформлення субсидії.

 В межах реалізації заходів планується:

-надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільш її потребують;

-забезпечення населення різними видами пільг та державних соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету;

-забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

 

4.1.3. Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

У рамках реалізації програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:

- створення будинків сімейного типу в с.банчени та в с. Остриця Острицької сільської ради Герцаївського району Чернівецької області.

-проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;

-підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;

-удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

-проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

-розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-виконання заходів що до відпочинку та оздоровлення дітей на період 2021-2023 років;

-забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги;

- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.

 

4.1.4. Охорона праці. Основні цілі на  2021-2023роки

- створення безпечних умов праці, збереження життя та здоров’я працівників, зниження рівня виробничого травматизму, запобігання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- створення належних та безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності;

- підвищення рівня безпеки та охорони праці у галузях господарства сіл громади, зменшення рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на виробництві.

 

4.2. Освіта

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми:

- зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл громади, здійснення допомоги на нагальні потреби шкіл за рахунок бюджету та меценатів;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнівської молоді, що проживають на території об’єднаної територіальної громади, забезпечення інноваційного розвитку освіти;

- підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнів та оздоровлення учнів під час літніх канікул;

- підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, через проходження курсової перепідготовки;

 

4.3. Охорона здоров’я.

Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу, в тому числі і примусового, всіх жителів громади до обов’язкового якісного медичного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих заходів.

З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

- вжиття заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів шляхом залучення різних джерел фінансування;

- сприяння укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням;

- розширення доступу мешканців громади до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової деспансирізації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців;

- пріоритетне проведення профілактичних, лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів, реалізація державних програм спрямованих на попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, протидію захворюванням на туберкульоз та СНІД, боротьбу з онкологічними захворюваннями; санітарно-освітньої роботи серед населення;

-  проведення вакцинації населення;

 - посилення пропаганди здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг різним верствам населення в дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах;

 

4.4. Культура та духовність.

Пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток національної культури, відродження народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, зміцнення і примноження культурного потенціалу громади, розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, організації дозвілля й урізноманітнення  форм культурного обслуговування населення громади. Всіляко спряти збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання мешканців громади. Важливим є відновлення гуртків та підтримка вже діючих колективів.

 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми:

  • запровадження платних послуг , що будуть надані закладам культури.
  • Культурно   масова робота
  • Покращення роботи кружків в закладах культури.

- зміцнення матеріальної бази бібліотеки, поповнення бібліотечного фонду, передплати періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань сільської бібліотеки, запровадити застосування нових електронних технологій в практику роботи бібліотек, створити в бібліотеках громади та бібліотеках шкіл доступ до мережі Інтернету;

- збереження пам’яток архітектури та історико-культурної спадщини;

 

4.5 Фізичне виховання та спорт. 

В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток людини є не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичний гарт є невід'ємною складовою гармонійного розвитку людини, що є, в свою чергу, запорукою майбутнього здоров’я мешканців громади. Одним з напрямків, який впливає на стан здоров'я, є активно-спортивний спосіб життя, який має особливе значення для людей молодого віку. Спорт стає каталізатором життєвої активності, умовою і невід'ємною частиною гармонійного і повноцінного життя.

 

4.6. Ресурсне забезпечення громади. Малий та середній бізнес. Податково-бюджетна діяльність.

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми:

- сприяння розвитку підприємництва, підтримці товаровиробників на місцевому рівні;

- посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та реалізується на території громади;

- впровадження сучасних технологій обслуговування населення;

- сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття, підтримка самостійної зайнятості населення;

- створення нових та легалізація існуючих робочих місць;

- працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів);

- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних;

- забезпечити укладення договору з центром зайнятості на громадські роботи та передбачити кошти на реалізацію цього договору;

 

Податково-бюджетна діяльність.

- забезпечити виконання дохідної частини бюджету;

- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;

- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету об’єднаної територіальної громади;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах;

-забезпечення першочергових розрахунків бюджетної сфери та соціально захищених видатків;

-забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери об’єднаної територіальної громади за спожиті енергоресурси;

-посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

  

4.8. Благоустрій.

Благоустрій території громади це сукупність різноманітних видів впорядкування, що створюють зручні, здорові й культурні умови життя населення. До основних видів благоустрою належать: зовнішнє впорядкування вулиць і житлових кварталів; стан доріг, транспортне обслуговування населення; водопостачання, освітлення, озеленення, обводнення, телефонізація, водопостачання та очищення міст тощо. Для підтримки побутового рівня благоустрою велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу. На центральних вулицях влітку проводити покос трави в середньому раз на три тижні. До Великодня та інших великих свят забезпечувати вивіз сміття від кладовищ об’єднаної територіальної громади, спилювання аварійних дерев.

- освітлення вулиці ;

- створення комунального підприємства та його оснащення;?

-зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у соціальній сфері громади;

- отримання привабливого зовнішнього вигляду, функціонального і зручного для проживання середовища населених пунктів  об’єднаної територіальної громади;

- облаштування клумб і висадження кущів

- вести пропаганду культури чистоти та екологічної свідомості, культури відповідальності перед суспільством, мешканцями громади;

- організація весняних і осінніх волонтерських толок по благоустрою території громади;

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

 

4.9. Транспорт, зв’язок.

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.

- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях автомобільним транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян,

- встановлення та належне облаштування автобусних зупинок;

- продовження створення сприятливих конкурентних умов у різних сегментах ринку послуг зв’язку,

- рекомендувати встановлення додаткових потужностей мобільним операторам для підвищення якості звязку та мобільного интернету на території громади.

 

4.10. Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Безпека життєдіяльності людини.

Для підтримання безпеки життєдіяльності мешканців громади в край важливим е запровадження комплексу організаційних заходів з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізації та ліквідація їх наслідків та організації життєзабезпечення потерпілого населення. Потрібно підвищити ефективність реагування на техногенні аварії.

Існує тенденція збільшення ризику стихійних лих і надзвичайних ситуацій, викликаних природними чинниками. Найбільш небезпечні стали надзвичайні ситуації гідрометеорологічного характеру (буревії, град, паводки), що призвело до руйнування житлових будинків, знищення посівів, зсуви грунту. Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню та виконання робіт щодо запобігання надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (гідротехнічні укріплення берегів) необхідне значне фінансове забезпечення.

- реалізація комплексу невідкладних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків;

- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення сил оперативного реагування;

- забезпечити подальший розвиток та удосконалення створеного потенціалу засобів індивідуального та колективного захисту населення;

- реконструкції та підтримки працездатності стану системи централізованого оповіщення населення;

- поліпшення роботи з населенням щодо підвищення його обізнаності про джерела можливої небезпеки та рівня підготовленості до дій у надзвичайних ситуаціях;

- забезпечення повного виконання планів проведення комплексних об’єктових навчань, тренувань;

 

4.11. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Створення умов для поліпшення стану довкілля, реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в селі, зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення громади. Вирішення питання поліпшення якості питної води, впорядкування питань поводження з твердими побутовими відходами, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, озеленення сіл громади.

-продовжити роботу з власниками підприємств, організацій, мешканцями будинків по встановленню на прибудинкових територіях, при входах, вздовж тротуарів урн для сміття та іх задовільне обслуговування;

- здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства та охорони довкілля при здійсненні індивідуального житлового будівництва;

- здійснення контролю за якістю питної води;

-зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади) ;

 

Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію у громаді.

 

4.12. Дотримання законності та правопорядку.

 В рамках регіональних програм профілактики злочинності, підвищення безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії криміногенних факторів в об’єднаній територіальній громаді, зокрема в період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу заходів щодо:

- запобігання поширенню пияцтву та  наркоманії; усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді та підлітків у протиправну діяльність; підвищення ефективність профілактичної роботи, забезпечення належного правопорядоку та громадську безпеку, підвищення правової культури населення, захист прав та свобод громадян;

- удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами;

- проведення профілактичних відпрацювань місць відпочинку і оздоровлення дітей з метою забезпечення громадського порядку;

- посилення контролю за дотриманням законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років;

- спрямування зусилль на запобігання вчиненню правопорушень та злочинів неповнолітніми та відносно них, підняття на якісно новий рівень профілактичної роботи;

- підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і правопорушення та їх виявлення

- підвищити ефективність координації зусиль і обміну інформацією між правоохоронними органами та радою в питаннях протидії і профілактики злочинності, забезпеченні громадського порядку;

- залучення до виконання програми, зокрема і громадських помічників дільничного інспектора поліції;

- постійного моніторингу та належного реагування на виявлені недоліки.

 

Розділ V. Фінансове забезпечення реалізації Плану.

 

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів, інших джерел що не суперечать законодавству.

В рамках державної фінансової підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад, Уряд визначив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об’єднаних територіальних громад на формування їхньої інфраструктури. Це передбачено розробленою Мінрегіоном постановою Кабінету Міністрів «Про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад». 

 

Розділ VI. Стратегічні напрямки економічного і соціального розвитку Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади на період 2021-2023 років

 

Стратегічними пріоритетами економічного і соціального розвитку Острицької  сільської об’єднаної територіальної громади на період 2021-2023 років мають бути:

 - реалізація заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади;

- підвищення якості послуг та рівня соціальних стандартів, які безпосередньо надаються населенню, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнів, що проживають на території громади, забезпечення інноваційного розвитку освіти;

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей,  відродження культурних і просвітницьких традицій;

- створення умов для розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством;

- запобігання поширенню наркоманії та пияцтву; усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді та підлітків у протиправну діяльність; забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, підвищення правової культури населення, сприяння формуванню культури здорового способу життя;

 - забезпечення стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях автомобільним транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян;

- підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

- розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади; сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття;

- продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг; вуличного освітлення, забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування громади;

- активізація інвестиційної діяльності, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності за прінципами рівних можливостей;

- розв’язання екологічних проблем, створення умов для поліпшення стану довкілля, здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства та охорони довкілля, ліквідація не санкційованих звалищ сміття;

- реалізація державної політики у сфері захисту населення і території ради об’єднаної територіальної громади від можливих надзвичайних ситуацій.

Фото без опису

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь