Острицька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

«Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану»

Дата: 11.07.2022 14:01
Кількість переглядів: 398

«Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану»

З 24 лютого 2022 року Указом Президента України відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан!

19 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 334 “Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану”, якою визначено особливості з урахуванням яких здійснюється реєстрація, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21 квітня 2022 року № 2220-IX розділ VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" доповнено пунктом 3-3, яким врегульовано питання реєстрації та ведення обліку безробітних під час дії воєнного стану.

Почнемо з того що  право на допомогу по безробіттю мають особи, визнані в установленому порядку безробітними. Статус безробітного надається особі з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою.

Частиною першою статті 43 Закону України “Про зайнятість населення” статус безробітного може набути:

 • особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
 • особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
 • особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного.

Допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Заяву особи про надання статусу безробітного можна подати:

Перелік необхідних документів:

 1. У разі особистого звернення під час безпосереднього відвідування центру зайнятості, така особа подає до центру зайнятості:
 • заяву про надання статусу безробітного;
 • документи, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792 (далі - Порядок), зокрема:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);

- трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;

- документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);

- військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби.

 1.  У разі подання заяви в електронній формі через Портал Дія *особою, яка після введення воєнного стану працювала на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204, така особа:
 • заповнює та підписує заяву, яка формується засобами Порталу Дія;
 • обирає та/або відкриває поточний рахунок в рамках Програми “єПідтримка” (у порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року № 1272);
 • подає до обраного нею центру зайнятості заяву про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.

У такому випадку вимоги щодо подання особою до центру зайнятості документів, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку не поширюються.

УВАГА! Особи, які подали заяву в електронній формі, зобов?язані протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він зареєстрований), подати до такого центру зайнятості документи, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку. Зазначений період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

Подати заяву в електронній формі можуть лише громадяни України. Для цього необхідно:

 • пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;
 • мати паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, сформований засобами Єдиного державного демографічного реєстру (ID-паспорт/ паспорт для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій), та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • установити мобільний додаток Порталу Дія, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія.

Призначення допомоги у разі відсутності документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення).

Призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам або особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • Інформаційній системі Державної міграційної служби України та Міністерства внутрішніх справ України;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річній звітності за 2021 рік.

До отримання відомостей допомога по безробіттю призначається їм у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Розмір виплати допомоги

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (у 2022 році - 9750 гривень).

Надання соціальних послуг, підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного може здійснюватися:

 • під час безпосереднього звернення зареєстрованого безробітного до центру зайнятості;
 • за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Обслуговування громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії.

Загальні вимоги, визначені пунктом 29 Порядку, щодо перереєстрації у випадку зміни центру зайнятості, не поширюються на безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204.

Реєстрація таких безробітних не припиняється. Надання соціальних послуг та виплата матеріального забезпечення здійснюються центром зайнятості, до якого вони звертаються або центром зайнятості, на який тимчасово покладено функції з обслуговування безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які не можуть працювати в штатному режимі.

Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

В адміністративно-територіальних одиницях, де регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата допомоги по безробіттю здійснюється АТ “Ощадбанк” шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”. Плата за оброблення електронних реєстрів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” банку не справляється.

Водночас, якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ “Ощадбанк” одержувачам допомоги по безробіттю одержувач не звернувся за отриманням грошового переказу, відповідні кошти повертаються до АТ “Ощадбанк” для їх повернення на рахунок Державного центру зайнятості не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу.

Припинення реєстрації безробітного та виплати допомоги

Реєстрація безробітного може припинятися у разі невідвідування (не підтвердження наміру перебування у статусі безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування або дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості; їх реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації).

Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 31 робочий день.

Виплата допомоги по безробіттю припиняється:

 • з підстав, визначених статтею 31 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (працевлаштування безробітного; поновлення безробітного на роботі за рішенням суду; вступу до закладу освіти на навчання з відривом від виробництва; відрахування із закладу освіти; призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу; набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування; та ін.);
 • у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів.

Дана інформація не є вичерпною, за більш детальним роз’ясненням та захистом своїх прав можете звернутись до сектору «Герцаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке розташоване за адресою: вул. Центральна, 14-А, м. Герца, телефон: (03740) 2-10-46.

Єдиний телефонний номер системи БПД – 0 800 213 103
(дзвінки на вказану телефонну лінію зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні, приймаються цілодобово).Фото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь